Fasil Shahr Ki Itni Buland O Sakht Hui

fasil shahr ki itni buland o sakht hui

ki kul sipah mazamin-e-taj-o-takht hui

bujha charagh thi main hasidon ki ankhon men

dua ke shahr men aai to sabz bakht hui

vo lamha jab mire bachche ne maan pukara mujhe

main ek shakh se kitna ghana darakht hui

kisi ne sabz jazire pe mujh ko rok liya

safar ke azm ki naav bhi lakht lakht hui

taalluqat ‘humaira’ kabida hone men

nigah-e-dost ki avaz bhi karakht hui

Leave a Comment