Faqr Ke Hain Mojazat Taj O Sarir O Sipah

faqr ke hain mojazat taaj o sarir o sipah

faqr hai miron ka miir faqr hai shahon ka shaah

ilm ka maqsud hai paki-e-aql o khirad

faqr ka maqsud hai iffat-e-qalb-o-nigah

ilm faqih o hakim faqr masih o kalim

ilm hai juya-e-rah faqr hai dana-e-rah

faqr maqam-e-nazar ilm maqam-e-khabar

faqr masti savab ilm men masti gunah

ilm ka maujud aur faqr ka maujud aur

ashhado an la ilaah ashhado an la ilaah

chadhti hai jab faqr ki saan pe tegh-e-khudi

ek sipahi ki zarb karti hai kar-e-sipah

dil agar is khaak men zinda o bedar ho

teri nigah tod de aina-e-mehr-o-mah

Leave a Comment