Sufi

Choro Pyaada Kotwal Kya Mast Apas Ke Kaam Mein

choro pyada kotval kya mast apas ke kaam men

luuli bhi mast bad-kar mast kahir bhi mast maqdur mast

More Poems

Leave a Comment