Ba-Roz-e-Marg Chu Tabut-e-Man Rawan Bashad

ba-roz-e-marg chu tabut-e-man ravan bashad

guman mabar ki mara dil dari jahan bashad

barae man ma-giri-o-ma-go daregh daregh

ba-dam-e-div dar ufti daregh aan bashad

janaza-am chu ba-bini ba-go firaq firaq

mara visal-o-mulaqat aan zaman bashad

mara ba-gor sipari ba-go vidaa vidaa

ki gor parda-e-jamaiyat-e-jinan bashad

firo shudan chu ba-bini baramadan binigar

ghurub-e-shams-o-qamar ra chara ziyan bashad

tura ghurub numayad va lek sharq buvad

lahad muzayyaq numayad khalas-e-jan bashad

Leave a Comment