Sufi

Ba-Badnami Bar Aawardem Name

ba-badnami bar avardem naame

digar namus ra az ma salame

namaze mi-guzaram dar kharabat

ki dar-e-vai nai sajude nai qiyame

mara chuun naam zindi ki baramad

chu mastam niist nang az hech naame

‘sharaf’ zunnar-o-tasbih yake shud

tu khvahi khvaja show khvahi ghulamy

More Poems

Leave a Comment