Allah Padhyon Hafiz Hoyon Na Gaya Hijabon Parda Hu

allah padhyon hafiz hoyon na gaya hijabon parda hu

padh padh aalim fazil hoyon talib hoyon zar da hu

lakh hazar kitaban padhiyan zalim nafas na marda hu

baajh faqiran koi na maare eho chor andar da hu

Leave a Comment