Aap Se Uns Hua Chahta Hai

aap se uns hua chahta hai

phir koi baab khula chahta hai

mere ahbab men kar do ye khabar

vo bhi ab mera hua chahta hai

aql hi ko nahin nudrat marghub

dil bhi andaz naya chahta hai

ham nai dosti ke qaail the

koi dushman ka pata chahta hai

jo khatakta hai ek ‘alam’ ko

vo bhi logon ki dua chahta hai

Leave a Comment