Tuman Raushni Bin Haman Raushni Nah

tuman raushni bin haman raushni naah

tu didar bin sabhi didar hain kaah

sabhi jhaad kuun pat-jhadi baav aaya

chakar khans par hai nazar tu disun shaah

tuman khyal seti hamen khyal bandhe

raqiban na bujhen ye baat aah hai aah

namazan karun raat din malne kyaan main

hava munj kuun rozi zulhamdulillah

andhare ke badal munje bedi chau-pahr

khudaya tu bhejen haman bad-e-dil-khvah

kata sabr fariyad kar chup na rah tuun

karun aah ahan tuun niin hota agah

hua be-qarar aah ahan te main ab

nazar ba-munj upar dasunga ki jiyun maah

karega agar yaad vo munj dukhi kuun

karun yaad agar kis kuun astaghfirullah

‘maani’ hai aajiz tiri khidmatan men

nahin sud-bud us kuun tuun kar sab the agah

Leave a Comment