Shiraaz Ki Mai Marw Ke Yaqut Sambhaale

shiraz ki mai marv ke yaqut sambhale

main koh-e-damavand se aa pahuncha himale

hove to rahe shisha-o-ahan ki hukumat

kansi ki miri tegh hai mitti ke pyale

har shakhs ba-andaz-e-digar vasil-e-shak tha

utha main tiri bazm se iqan sambhale

ab ishq-e-navardi hi thikane se lagae

shoala na jalae mujhe girdab uchhale

hone ki khabar bhi na tira hijr-zada de

bhar leve kabhi aah kabhi shama jala le

bose ka talazzuz ho kabhi tauf ki rahat

arman mira ye dil-e-kafir bhi nikale

ib.ham ke reshon se bana bagh-e-takhayyul

ho jaae kabhi chashm-e-tahayyur ke havale

Leave a Comment