Sufi

Putli Nayan Phula Palak Barae-Digar Khud Mast Hai

putli nayan phula palak barae-digar khud mast hai

siyahi sapedi mast-e-khud iza men hai nasur mast

More Poems

Leave a Comment