Musafir Har Qadar Bashad Subuk-Bar

musafir har qadar bashad subuk-bar

na-yabad dar safar-e-tasdia-o-azar

tu ham andar jahan hasti-e-musafir

yaqin mi-dan agar hasti tu hushiyar

ba-qadr maal bashad sar-girani

ba-qadr pech bashad bar-e-dastar

tu chuun iisa ma-kun bar takiya takiya

ki ja-e-takiya ham dastat kunad kaar

ba-bin muusa chu takiya bar asa kard

asa ra kard haq dar dast-e-u maar

chara azada girad baar bar-dosh

girani chuun kund bar katf-e-zunnar

khudi ra niiz az khud duur gardan

ki ham baar ast baar vahm-o-pindar

hazaran khaar girad daman-e-u

kasi kaz bahr-e-gul bashad ba-gulzar

tu ta bashi ba-duniya baash azad

tura chuun ‘qadri’ karda khabar-dar

Leave a Comment