Ishq Asanjhi Ja Aahe Insaf

ishq asanjhi ja aahe insaf

zulm nabhaen das tanbhi tahanja thog gaendas

sijda janab tuhanji tuhanje gird tavaf

qadam qadam te siis navaendas

tuhanji sirat surat sohni kiven kyaan ausaf

jinddi ton tuun ghol ghumendas

tan man sohanan mulak hai tuhanjha sach aahe na hai laaf

qasam avanjhe sar ji khaendas

zikar uun fikr hai tuhanja dam dam chuendas saaf ja saaf

abad maabud main tokhe paendas

baadi goli yaar di ahiyan na hai ‘farid’ khilaf

unhin khai bhaendas khvah na bhaendas

Leave a Comment