Ishaarat Ba-Zunnar – Nishan-e-Khidmat Aamad Aqd-e-Zunnar

isharat ba-zunnar

nazar kardam ba-didam asal-e-har-kar

nishan-e-khidmat aamad aqad-e-zunnar

na-bashad ahl-e-danish ra muavval

ze-har-chize magar bar vaza-e-avval

miyan bar band chuun mardan ba-mardi

dar aa dar zumara-e-ofuvvan be-ahadi

ba-rukhash-e-ilm-o-chaugan-e-badat

ze-miadan dar ruba goe saadat

tura az bahr-e-in-kar afridand

agarche khalq-e-bisyar afridand

pidar chuun ilm-o-madar hast aamal

basan-e-qurratul-ain ast ahval

na-bashad be-pidar insan shake niist

masih andar jahan besh-az-yake niist

raha kun tarrahat-o-shat.h-o-tamat

khayal-e-nur-o-asbab-e-karamat

karamat-e-tu andar haq-parasti-ast

juz aan kibr-o-riya-o-ojab-o-hasti-ast

darin rah che kaan bar bab-e-faqr-ast

hama asbab-e-istidraj-o-makar-ast

ze-iblis-e-lain-e-be-shahadat

shavad sadir hazaran kharqa-e-adat

gah az divarat aayad gaahi az baam

gahe dar dil na-shinad gah dar andam

hami danad ze-tu ahval-e-pinhan

dar aarad dar tu kufr-o-fisq-o-isyan

shud iblist imam-o-dar-pase tu

bado lekin ba-din-ha ke rاse tu

karamat-e-tu gar dar khud-numai-ast

tu firauni va iin daava khudaist

kase ku raast ba haq ashnai

na-yayad hargiz az vai khud-numai

hama ru-e-tu dar khalq-ast zinhar

makun khud ra darin illat giraftar

chuun ba aama-nashini maskh kardi

che ja-e-maskh yak rah faskh kardi

mabada hech ba-amat sarokar

ki az fitrat shavi nagah nigun-sar

talaf kardi ba-har za naznin umr

na-goi dar che kar-ast iin chuni umr

ba-jamaiyat laqab kardand tashvish

khare ra peshva karde zahe riish

fatada sarvari aknun ba-johhal

azaan gashtand mardum jumla bad-hal

nigar dajjal-e-aavar ta che-guna

firastad-ast dar aalam namuna

namuna baaz biin ai mard-e-hassas

khar uu ra ki namash hast jassas

kharan ra biin hama dar tang-e-an khar

shuda az jehl pesh-a.hang-e-an-khar

chu khvaja qissa-e-akhir ze-ma kard

ba-chandin jaan aziin maani bayan kard

ba-bin aknun ki kor-o-kar shaban shud

ulum-e-din hama bar asman shud

na-manad andar miyana rifq-o-azarm

nami-darad kase az jahili sharm

hama ahval-e-alam bazgun-ast

agar tu aqili binigar ki chuun ast

kase kaz bab-e-laan-o-tard-o-maqt-ast

pidar neko bad aknun shaikh-e-vaqt-ast

khizr mi-kusht aan farzand-e-taleh

ki uu ra bad pidar ba jasd-e-saleh

kanun ba shaikh-e-khud kardi tu ai khar

khare ra kaz khari hast az to khar-tar

chu uu yaraful-har minal-bir

che-guna paak gardanad tu-ra sir

agar darad nishan-e-bab-e-khud puur

che goyam chuun buvad nurun-ala-nur

pisar ku nek-rae-o-nek-bakhta-ast

chu meva zubda-e-sirra-e-darakht-ast

va-lekin shaikh-e-din ke gardad aan ku

na-danad nek az bad bad az neko

murid-e-ilm-e-din amokhtan buud

charagh-e-din ze-nur afrokhtan buud

kase az murda ilm amokht hargiz

ze-khakistar charagh afrokht hargiz

mara dar dil hami gardad ba-din car

ba-bandam bar miyan-e-khvesh zunnar

na zaan maani ki man shohrat na-daram

bale daram vale zaan hast aaram

sharikam chuun khsis aamad darin car

khamulam behtar az shohrat ba-sad-bar

digar-bara rasid-ul-hamam az haq

ki bar hikmat ma-gir az ablahi daq

agar kannas nabuvad dar mamalik

hama khalq uftand andar mahalik

buvad jinsiyat akhir illat-e-zam

chunin aamad jahan vallaho-alam

va-lek az sohbat-e-na-ahl ba-gurez

ibadat khvahi az aadat ba-parhez

na-gardad jama aadat ba ibadat

ibadat mi-kuni ba-guzar ze-adat

Leave a Comment