Sufi

Hai Mast Samundar Nar Ka Pani Manen Mahi Hai Mast

hai mast samundar naar ka paani manen maahi hai mast

andoh men ghamgin mast shadi men hai masrur mast

More Poems

Leave a Comment