Mutazad Zawiye

aur bisat-e-khayal be-payan

aur muayyan hudud-e-sharh-o-bayyan

tez-raftar gardish-e-halat

aur ahistagi-e-umr ravan

ajnabiyyat ka mustaqil ik bojh

aur shanasaiyon ka bar-e-giran

aql ki khami narasi dil ki

aur tasavvur-shikan haqiqat-e-jan

mukhtalif har vajud pesh-e-nazar

aur imkan-e-vahdat-e-imkan

fikr uqda-kushaiyon pe musir

aur sar-rishte hi ka khud fuqdann

intiha silsilon ki na-malum

aur har lamha silsila-e-jumban

mutavatir marahil-e-talim

aur musalsal madarij-e-nisyan

shoba-ha-e-khayal be-tamiz

aur bahr-e-shanakht mohr-o-nishan

chaar janib sarahton ka hujum

aur bahr-e-rumuz be-payan

sail-e-bairun ravan ba-tarz-e-digar

aur ju-e-andarun alag si ravan

ek khoi hui fazae-hayat

aur ehsas-o-fikr sab ghaltan

aur sanson ki rahguzar pe hujum

aur ankhon ki rahguzar viran

Leave a Comment