Maqtal Mein Mukalima

qatl-gah ki raunaq

hasb-e-hal rakhni hai

gham bahal rakhna hai

jaan sambhal rakhni hai

zor-e-bazu-e-qatil

intiha ka rakhna hai

dashna tez rakhna hai

aur bala ka rakhna hai

aur kya mire qatil

intizam baaqi hai

koi baat honi hai

koi kaam baaqi hai

vaqt par nazar rakhna

vaqt ek jaada hai

haan bata mire qatil

tera kya irada hai

vaqt kam raha baaqi

ya abhi ziyada hai

main to qatl hone tak

muskurae jaunga

Leave a Comment