Gunah O Sawab

mehrban raat ne

apni aghosh men

kitne tarse hue be-gunahon ko bhincha

dilasa diya

aur unhen is tarah ke gunahon ki targhib di

jis tarah ke gunahon se milad-e-adam hua tha

Leave a Comment