Fitna-Gar Shokhi-E-Haya Kab Tak

poet

fitna-gar shokhi-e-haya kab tak dekhna aur na dekhna kab tak but-kada kuchh dar-e-qubul nahin yas-e-nakami-e-dua kab tak dard aur dard