Mantiq-Ut-Tair – Hikayat-e-Mansur

Sufi

guft chuun dar atish-e-afrokhta gasht aan hallaj kulli sokhta ashiqe aamad magar chobe ba-dast bar-sar-e-an musht-e-khakisar nashist pas zaban ba-kushad

Aan Yake diwane Az Ahl-e-Raaz

Sufi

aan yake divane az ahl-e-raz gasht vaqt-e-naza jaan kundan daraz az sar-e-be-quvvati-o-iztirar ham-chu abr-e-khun fashan ba-girist zaar guft chuun jaan