Mohan Jago Utho Mukh Dhowo

Sufi

mohan jaago utho mukh dhovo dvare thade hain log lugai ber bhai darshan ke pyase talaph talaph nis jaag ganvai

Piya Raat Tore Gare Lag

Sufi

piya raat tore gare laag ham bade chain se soi hamka jagae mukh kaahe chhupae mori niind chain sab khoi