Kufe Ke Qarib Ho Gaya Hai

kuufe ke qarīb ho gayā hai lahore ajiib ho gayā hai har dost hai mere ḳhuuñ kā pyāsā har dost