Jarrah Ke Samne Khola Phoda

poet

jarrah ke samne khola phoda mizan-e-nazar men us ne tola phoda phode ki jagah baghal men dekhe jo ‘munir’ sab