Yar Jab Ham-Kanar Howega

poet

yaar jab ham-kanar hovega dil ko mere qarar hovega guzra mujh khaak se jo daman-kash ye vahi shahsavar hovega taab