Qad-e-Rana Rukh-e-Zeba Lab-e-Shirin dari

Sufi

qad-e-raana rukh-e-zeba lab-e-shirin daari qasd-e-gharat-gar-e-aql-o-dil-o-din daari husn-e-surat na-shavad jama ba-lutf-e-sirat nazninan tu ham-an-dari-o-ham-in-dari tu masiha-e-hama-khasta-dilane lekin kushtan-e-ashiq-e-sauda-e-zada aaiin daari chara-e-dard-e-man-e-khasta-shanasi

Ai Ki dar Zahir Mazahir Aashkara Karda-I

Sufi

ai ki dar zahir mazahir ashkara karda-i sirr-e-pinhan-e-huviyat ra huvaida karda-i bahr-e-iz.har-e-kamal-e-stvat-e-sultan-e-ishq ashiq-o-maashuq ra dar ishq yakta karda-i ashiqan-e-be-nava ra

Shor-O-Ah-O-Fughan-e-Man Hama Ust

Sufi

shor-o-ah-o-fughan-e-man hama ust har-che bashad ba-jan-e-man hama ust dar khayal-e-tasavvur-o-tasdiq dar yaqin-o-guman-e-man hama ust man ham aanam ki budam-o-hastam hasti-e-jism-o-jan-e-man