Sun Yar Purani Pid Wo

KHWAJA GHULAM FARID

sun yaar purani piid vo thiyan akkhiyan chhal gai dildi jal kaanh kumanin ujadiyan jhokan sakht syalin kardiyan toka rahandi