Sohne Yar Punnal da

KHWAJA GHULAM FARID

sohne yaar punnal da har ja ain huzur avval-akhar zahar-batan usda jaan zuhur aap bane sultan jahan da aap bane

Yaad Aawub Yar de Ralde

KHWAJA GHULAM FARID

yaad aavub yaar de ralde nitt pauvan kulallade kyuun chadhdi chandari khare kyuun kardi zevar baare je jaani hijar de

Bari Bezar Hin Zaton Sifaton

KHWAJA GHULAM FARID

bari bezar hin zaton sifaton mast jananon mahz azad hin namon nishanon diin imanon chhute ikron langhe fiqron ibadaton aton

Waison Sanjh Sabahin

KHWAJA GHULAM FARID

vaison sanjh sabahin khali rahisan jaai pakkhi pardesi umbhe sar de do din de khalkain begana des paraya kojhian kuud

Bin Yar Sanwal Byu Ko Nahin

KHWAJA GHULAM FARID

bin yaar sanval byu ko nahin haaza junun-ul-ashiqin be uu na anast va na iin haaza junun-ul-ashiqin thal bar tatti

Ai Husn-e-Haqiqi Nur-e-Azal

KHWAJA GHULAM FARID

ai husn-e-haqiqi nur-e-azal tainun vajib te imkan kahun tainun khaliq zaat qadim kahun tainun hadis khalaq jahan kahun tainun mutlaq