Bite Lamhe Kashid Karti Hun

poet

biite lamhe kashid karti huun is tarah jashn-e-id karti huun jab bhi jaati huun shahr-e-shishagaran kuchh manazir kharid karti huun