Yar Ye Ittifaq to Dekho

poet

yaar ye ittifāq to dekho us ko hī dekhtā hai jo dekho kaash koī mujhe hilā ke kahe dekho vo