Zahe-Husne Ki Ru-e-Yar darad

Sufi

zahe-husne ki ru-e-yar darad ki dar aghosh sad gulzar darad sar-e-zulfash ki mast-o-la-ubali kamin-gah-e-dil-e-hushyar darad base mardan zē-kar uftada biini

Agarche Mominam Ya But-Parastm

Sufi

agarche mominam ya but-parastm qubulam kun nigara har-che hastam yake kafir do-sad but mi-parastam manam miskin yake ra mi-parastam bute

Ba-Badnami Bar Aawardem Name

Sufi

ba-badnami bar avardem naame digar namus ra az ma salame namaze mi-guzaram dar kharabat ki dar-e-vai nai sajude nai qiyame