Yahi Ab Faisla-e-Jang-Ju Hai

Sufi

yahi ab faisla-e-jang-ju hai tera khanjar hai aur mera gulu hai hue hain ghar se be-ghar is junun men makin-e-la-makan