Shahr Mera Hujra-E-Afat Hai

poet

shahr merā hujra-e-āfāt hai sar pe sūraj aur ghar meñ raat hai surḳh the chehre badan shādāb the ye abhī