Jagti Shab Khuda-Hafiz

ahmad-sajjad-babar

jagti shab khuda-hafiz ja chuke sab khuda-hafiz dasht mujh ko bulata hai zindagi ab khuda-hafiz rasta rokte kyuun ho kah