Sher Bechaara

ahmad-hatib-siddiqi

sher jangal men hai udaas bahut janvar kam hain aur ghaas bahut sochta hai ki kya karen ab ham kar

Buddhu Si Ek Bachchi

ahmad-hatib-siddiqi

siima ne mujh se puchha ai mere pyare chacha ye roz aap mujh ko dete the kaisa ghachcha kahte the