Farzi Dawedar Hai

aftab-shakeel

farzi daavedar hai apni jo bhi yaari hai mere vaade par mat ja ye bilkul sarkari hai vaqt ko koso