Apne Wahm-O-Guman Se Nikla

Sufi

apne vahm-o-guman se nikla main andhere makan se nikla be-rukhi dekh ab zamane ki muddaa kyuun zaban se nikla samt